Tájékoztató a biztosításközvetítőről

A(z) AXON Biztosítási Alkusz Kft., adószáma: 13219909242, mint független biztosításközvetítő (továbbiakban biztosításközvetítő) a 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban Bit.) 378.§-a alapján a következő tájékoztatást nyújtja megbízójának (ügyfelének):

Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank
Felügyeleti engedély száma: E-II/140/2008
Felügyeleti nyilvántartási száma: 208052018006
Felelősség biztosító: Allianz
Felelősség biztosító kötvényszáma: 3152670130
Telefon: 01-3630886
Fax: 01-3636000
E-mail: info@axon.hu
Web: www.axon.hu

·         1. A biztosításközvetítő megbízásából a biztosításközvetítő tevékenységet végző természetes személy neve: Preszter Balázs, felügyeleti nyilvántartási száma: 117050815895

·         2. A biztosításközvetítő természetes személy az MNB Felügyelet nyilvántartásában (regisztrációs lista) szerepel, melyet a https://intezmenykereso.mnb.hu webcímen ellenőrizhet a természetes személy neve, vagy nyilvántartási száma alapján történő kereséssel.

·         3. A biztosításközvetítő és a biztosításközvetítő tevékenységet végző természetes személy is kijelenti, hogy egyetlen biztosítóban sem rendelkeznek minősített befolyással, továbbá sem az biztosításközvetítőben, sem a biztosításközvetítő által biztosításközvetítő tevékenységgel megbízott gazdasági szervezetben nem rendelkezik egyetlen biztosító, vagy biztosító anyavállalata sem minősített befolyással.

·         4. A biztosításközvetítő biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek a biztosításközvetítő és - adott termék kapcsán - a megbízott biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.

·         5. Az alkuszcég a szerződő és a biztosító közötti közvetlen pénzügyi lebonyolításban nem vesz részt, kivéve, ha a biztosító felhatalmazza erre..


A biztosításközvetítő számára elérhető módozatok és biztosítók:

·         Kötelező felelősségbiztosítás

o    Aegon, Allianz, Generali, Genertel, Groupama, K&H, KÖBE, Posta, Signal, UNION Zrt., Uniqa, Wáberer

·         Lakásbiztosítás

o    Aegon, Allianz, Colonnade, Generali, Genertel, Groupama, K&H, KÖBE, Signal, UNION Zrt., Uniqa, Wáberer

·         Casco

o    Aegon, Allianz, Generali, Genertel, Groupama, K&H, KÖBE, Signal, UNION Zrt., Uniqa, Wáberer

·         Utas biztosítás

o    Aegon, Allianz, Colonnade, EUB, KÖBE, Mapfre, UNION Zrt., Uniqa

·         Mapfre Asistencia

o    Mapfre

·         Balesetbiztosítás

o    CIG Élet, Genertel, UNION Zrt., Uniqa

 

Szóban, személyesen panasz közölhető:
Biztosításközvetítő pontos címe: 1162 Budapest, Csömöri út 238

Nyitvatartás:

Hétfő:

09:00

-

17:00

Kedd:

09:00

-

17:00

Szerda:

09:00

-

17:00

Csütörtök:

09:00

-

17:00

Péntek:

09:00

-

14:00

Szombat:

Zárva

-

Vasárnap:

Zárva

-

Szóban, telefonon panasz közölhető:
Telefonszám: 01-3630886

Rendelkezésre állás:

Hétfő:

09:00

-

17:00

Kedd:

09:00

-

17:00

Szerda:

09:00

-

20:00

Csütörtök:

09:00

-

17:00

Péntek:

09:00

-

12:00

Szombat:

Nincs

-

Vasárnap:

Nincs

-Írásban panasz közölhető:

Levélcím: 1162 Budapest, Csömöri út 238
Faxszám: 01-3636000
E-mail: info@axon.hu

Ha az ügyfél a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján Fogyasztónak minősül, akkor panaszának teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat: Magyar Nemzeti Bank elérhetőségei: A szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, 2013. évi CXXXIX. MNB tv. fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet.

·         telefonon: 06-40-203-776

·         levélben: 1535 Budapest, 114., Pf.: 777.

·         e-mail útján: ugyfelszolgalat@mnb.hu címre

·         személyesen: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)

Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei: A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

·         telefonon: 061-489-9700

·         levélben: 1525 Budapest, Pf. 172.,

·         e-mail útján: ugyfelszolgalat@mnb.hu címre

·         személyesen: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)

Amennyiben az ügyfél a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján nem minősül Fogyasztónak, akkor panaszának teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a biztosításközvetítő székhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat.

·         5. A biztosításközvetítő, mint független biztosításközvetítő a szakmai tevékenysége során okozott kár megtérítéséért, vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért a(z) Allianz áll helyt. A károsult közvetlenül nem fordulhat a biztosítóhoz, kárigényét az biztosításközvetítőhöz kell benyújtania.

·         7. A biztosításközvetítő az ügyfele választása szerint nyújt tanácsadást a biztosítási termékre vonatkozóan.

·         8. A biztosításközvetítő az ügyféltől a biztosítónak járó díjat, díjelőleget a biztosításközvetítő és a biztosító között létrejött, hatályos megállapodás alapján vehet át.

·         9. A biztosításközvetítő azzal a biztosítási termékkel összefüggésben, amelyet ajánl vagy amellyel kapcsolatban tanácsot ad, - elsősorban alapos és személyre szabott elemzés alapján ad tanácsot. Amennyiben ezt a fajta tanácsadást az ügyfél nem igényli, akkor a termékválasztásra szolgáló „Nyilatkozat” nyomtatványon kap tájékoztatást azokról a biztosítókról, akiknek a termékeit értékesítheti.

·         10. A biztosításközvetítő a biztosításközvetítői (értékesítési) munkáért (szerződéskötésért) a javadalmazását attól a biztosítótól kapja amelynél a kockázatot elhelyezi. A javadalmazás módja közvetett, azaz az ügyfél által fizetendő a biztosítási díj magában foglalja a javadalmazást. Ha az biztosításközvetítőtől biztosításközvetítést nem, csak szaktanácsadást kérnek, akkor annak költségét az ügyfélnek kell megfizetnie egyedi megállapodás alapján.

·         11. A biztosításközvetítő az ügyfelet a közvetített szerződéssel kapcsolatban:

o    a) a biztosító elnevezéséről, székhelyéről, jogi formájáról, valamint arról, hogy biztosítási tevékenységet végez,

o    b) fióktelep útján kötött biztosítási szerződés esetén a fióktelep székhelyéről (külföldön létesített fióktelep esetén a címéről), külföldi biztosító magyarországi fióktelepe útján kötött biztosítási szerződés esetén a külföldi biztosító székhelyéről, cégjegyzékszámáról vagy nyilvántartási számáról, valamint a nyilvántartását végző bíróság vagy hatóság nevéről,

o    c) a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságról,

o    d) a biztosítási szerződésre vonatkozó írásos tájékoztatást (Bit. 4. melléklet szerint)

az adott biztosító felsorolt adatokat tartalmazó nyomtatványainak átadásával, vagy elektronikus levélben való elküldésével tájékoztatja.

2022.12.21

AXON Biztosítási Alkusz Kft.